Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ KHTN - Phó bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Mông Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Lục Thị Kim Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KH - XH
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
Tin tức
Tin đọc nhiều