• Nông Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   nonghuedtnt@gmail.com
 • Nguyễn Thư Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi Bộ - Phó Hiệu trưởng - Phụ trách CM
  • Điện thoại:
   0348204282
  • Email:
   thuquyen184@gmail.com
 • Lê Đức Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0987246160
  • Email:
   leducmanh67@gmail.com
 • Hoàng Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Mông Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Lục Thị Kim Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KH - XH
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Nguyễn Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội TNTP HCM
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   bebkbk@gmail.com
Thời tiết