Ban lãnh đạo
 • Nông Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ma Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
  • Email:
   mathidungntcd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ KHTN - Phó bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mông Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lục Thị Kim Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KH - XH
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều