Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Nguyệt
Tổ phó Tổ KHTN - Phó bí thư Chi bộ Hoàng Thị Nguyệt
Ngày tháng năm sinh 07/12/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều