Thông tin chi tiết:
Lục Thị Kim Huế
Tổ trưởng tổ KH - XH Lục Thị Kim Huế
Ngày tháng năm sinh 07/12/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều