Thông tin chi tiết:
Lục Thị Kim Huế
Tổ trưởng tổ KH - XH Lục Thị Kim Huế
Ngày tháng năm sinh 07/12/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều