Ban lãnh đạo
 • Hà Thị Hồng Bay
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Hành chính
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nông Thị Viết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban nữ công
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hành chính - Ủy viên ban Chi ủy
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều