TRƯỜNG PTDTNT CHỢ ĐỒN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ ATGT NĂM 2017

TRƯỜNG PTDTNT CHỢ ĐỒN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ ATGT NĂM 2017

 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 144/CTrPH/BATGT-SGDĐT ngày 28/11/2013 giữa Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018; Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số 13/2017/HĐTN ngày 18/5/2017 giữa Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 705/KH-SGDĐT ngày 18/5/2017 của Sở GD&ĐT về tổ chức ngoại khóa Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông năm 2017, ngày 20 tháng 9 năm 2017 Sở GD&ĐT Bắc Kạn tổ chức Ngoại khóa Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT năm 2017 tại trường PTDTNT Chợ Đồn.

Tới dự buổi ngoại khoá Có Đồng chí Sầm Văn Du - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn, Trưởng BTC hoạt động ngoại khóa. Mục đích của hoạt động ngoại khoá là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT nhằm giúp cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông trong nhà trường. Góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh. Phát huy vai trò của đội viên trong việc cùng xã hội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Nội dung hoạt động ngoại khóa gồm 03 Phần thi chính thức dành cho 3 đội chơi. Phần thi 1: Giới thiệu về đội chơi; Phần thi 2: Thi kiến thức; Phần thi 3: Phần thi tài năng. Qua hoạt động ngoại khoá các em được tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12. Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe; Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an về bổ sung Điều 25a vào Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an về quy định về đăng ký xe.

Chương trình ngoại khóa Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về ATGT thật sự đã trở thành sân chơi bổ ích cho các bạn đoàn viên thanh niên trong trường. Thông qua hoạt động này, hy vọng mỗi học sinh sẽ trang bị thêm cho bản thân những kiến thức bổ ích về trật tự ATGT để từ đó xây dựng và hình thành văn hóa tham gia giao thông đối với học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

 Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thư Quyên

Trường PTDTNT Chợ Đồn

Bài tin liên quan